Axion đã di chuyển đến Mạng đa giác! Tìm hiểu cách mua AXN bằng nhấn vào đây.

Trong vài tuần tới cho đến khi di chuyển, Axion Accelerator hiện chấp nhận HEX!

quản trị viên
26 Tháng Chín 2021
Trong khi sự Axion vẫn còn trên mạng Ethereum, chúng tôi đang mở rộng cửa cho cộng đồng Hex để giúp họ tham gia vào Axion hệ sinh thái trước khi chúng ta chuyển đổi.
 
Axion có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, hoàn hảo để chào đón cộng đồng Hex tuyệt vời, những người muốn sử dụng HEX kiếm được của họ để phát triển danh mục đầu tư tiền điện tử của họ.
 
Trong cuộc khảo sát của chúng tôi yêu cầu Axion người dùng muốn thêm mã thông báo nào, HEX đã giành được đa số phiếu bầu.
 
Truy cập Accelerator ngay bây giờ để nhận thêm tới 28% AXN. https://stake.axion.network/accelerator/HEX
 


Bài viết liên quan

| Cập nhật

Axion Va chạm

| Cập nhật

Axion DiamondStake NFT