Axion đã di chuyển đến Mạng đa giác! Tìm hiểu cách mua AXN bằng nhấn vào đây.

Câu hỏi thường gặp về Di chuyển đa giác

quản trị viên
17 Tháng Mười 2021

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về quá trình di chuyển sắp tới trong video này.

 Bài viết liên quan

| Cập nhật

Axion Va chạm

| Cập nhật

Axion DiamondStake NFT