Giveaway - Giành được ví phần cứng Ledger Nano S!

quản trị viên
Ngày 19 tháng 2022 năm XNUMX

Chúng tôi đang có một Tặng phẩm Ledger khác, lần này tặng 5 x ví phần cứng Ledger Nano S có thương hiệu tùy chỉnh!

Cách tham gia:
1) Thích video này


2) Đăng ký kênh
3) Để lại nhận xét về video này nêu rõ lý do tại sao bạn lạc quan về Axion!

Chúng tôi sẽ chọn ra 5 người chiến thắng ngẫu nhiên trong thời gian hai tuần và công bố họ tại đây!