Axion đã di chuyển đến Mạng đa giác! Tìm hiểu cách mua AXN bằng nhấn vào đây.

Luồng trực tiếp AMA di chuyển chuỗi

quản trị viên
30 Tháng Chín 2021

AxionThông báo của chúng tôi về việc chuyển đến Polygon đã được đón nhận vô cùng tích cực, cả trong và ngoài cộng đồng của chúng tôi! Hôm nay, chúng tôi đang trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, bao gồm cập nhật về thời gian, các tính năng mới thú vị và hơn thế nữa.Nếu bỏ lỡ, bạn có thể xem lại luồng trực tiếp trên YouTube của chúng tôi tại đây: Bài viết liên quan

| Cập nhật

Axion Va chạm

| Cập nhật

Axion DiamondStake NFT