Sekuritance

| Quan hệ đối tác
Sekuritance là một nền tảng công nghệ quy định duy nhất cung cấp một nơi duy nhất mà từ đó có thể chạy nhiều giải pháp sàng lọc theo quy định, mã hóa dữ liệu an toàn, giám sát giao dịch, xác minh và xác minh cá nhân và doanh nghiệp, giám sát gian lận và các chương trình độc đáo khác. Công ty có tiền điện tử gốc của nó được gọi là mã thông báo SKRT, là một loại tiền điện tử mới cho công nghệ quản lý cấp doanh nghiệp c ...

Kết nối tài chính

| Quan hệ đối tác
Connect Financial, công ty đang cung cấp Axion Thẻ tín dụng toàn cầu tích hợp VISA đã bắt đầu với giá bán trước ĐỘC QUYỀN cho Axion Máy pha OG-5555 giảm giá đáng kể cho tất cả những người tham gia đặt trước khác. Axion sẽ là một trong số lượng rất hạn chế các loại tiền tệ có sẵn trên thẻ Connect VISA. Điều này có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới sẽ có thể thế chấp thẻ của họ với AXN, loại bỏ AXN khỏi vòng ...