Điều khoản và điều kiện

quản trị viên
04 Tháng Sáu 2021

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra các điều khoản dịch vụ này định kỳ để biết các thay đổi.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau vì nó đưa ra các điều khoản của Thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn, người dùng và Axion Mạng.

 

Điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web

XUẤT KHẨU. Điều kiện

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://axion.networkhoặc bất kỳ Trang web nào được liên kết với Axion chẳng hạn như Axion Cổng thông tin đặt cọc tại https://stake.axion.network, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu.

 

XUẤT KHẨU. Giấy phép sử dụng

Được cấp quyền để tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên AxionTrang web của chỉ dành cho cá nhân, phi thương mại xem tạm thời. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

 • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
 • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào;
 • cố gắng thiết kế ngược lại bất kỳ phần mềm nào có trên AxionTrang web của;
 • loại bỏ bất kỳ quyền tác giả hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu;
 • chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép Axion chấm dứt việc sử dụng trang web của bạn khi bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

3. Disclaimer

Tất cả các tài liệu trên AxionTrang web của được cung cấp "nguyên trạng". Axion không đảm bảo, nó có thể được diễn đạt hoặc ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, Axion không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

KHAI THÁC. Hạn chế

Axion hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào sẽ phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên AxionTrang web của, ngay cả khi Axion hoặc một đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

XUẤT KHẨU. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên AxionTrang web của có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Axion sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Axion có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Axion không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Axion chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là chứng thực bởi Axion của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do người dùng tự chịu rủi ro.

XUẤT KHẨU. Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Axion có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Luật

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến AxionTrang web của Trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Panama bất kể xung đột với các quy định pháp luật của nó.

 

Điều khoản sử dụng và rủi ro liên quan đến việc sử dụng Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh"

 

Axion sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào phát sinh từ các sự kiện thuộc phạm vi của sáu loại sau:

 

 1. Sai lầm do người dùng của bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử, ví dụ: quên mật khẩu, thanh toán được gửi đến địa chỉ đồng xu sai, phí gas, ví không được hỗ trợ hoặc các lỗi khác do người dùng gây ra.

 2. Sự cố phần mềm của Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" và / hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử, ví dụ: bị hỏng Axion Tệp hoặc cơ sở dữ liệu "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh", các giao dịch được xây dựng không chính xác, thư viện mật mã không an toàn, phần mềm độc hại ảnh hưởng đến Axion "Hệ sinh thái Hợp đồng Thông minh" và / hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử.

 3. Lỗi kỹ thuật trong phần cứng của người dùng bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử, ví dụ: mất dữ liệu do thiết bị phần cứng bị lỗi hoặc bị hỏng hoặc máy tính của người dùng.

 4. Các vấn đề bảo mật mà người dùng của bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử gặp phải, ví dụ: truy cập trái phép vào người dùng ' Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" và / hoặc tài khoản, thường được gọi là "ví bị tấn công".

 5. Các hành động hoặc không thực hiện của bên thứ ba và / hoặc các sự kiện mà bên thứ ba trải qua, ví dụ: phá sản của nhà cung cấp dịch vụ, các cuộc tấn công bảo mật thông tin vào nhà cung cấp dịch vụ và gian lận do bên thứ ba thực hiện.

 6. Việc sử dụng bất kỳ loại Hợp đồng thông minh nào vận hành tiện ích giao dịch tiền tệ, chênh lệch giá hoặc mua tự động để mua, bán hoặc đặt cọc mã thông báo AXN. Việc sử dụng các Hợp đồng thông minh như vậy sẽ có thể bị xóa khỏi Axion “Hệ sinh thái hợp đồng thông minh” bao gồm việc mất khả năng giao dịch hoặc chuyển giao AXN.

 

 1. Rủi ro giao dịch và đầu tư

Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch trao đổi tiền điện tử nào. Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền tệ đều có rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng thay đổi các điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đáng kể và / hoặc đột ngột đến giá cả hoặc tính thanh khoản của tiền tệ. Các khoản đầu tư vào đầu cơ trao đổi tiền điện tử cũng có thể dễ bị tăng và giảm mạnh khi các giá trị thị trường liên quan biến động. Chính vì lý do này mà khi đầu cơ vào những thị trường như vậy, chỉ nên sử dụng vốn rủi ro. Tóm lại, "Chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất."

 

 1. Rủi ro giao dịch điện tử

Trước khi tham gia vào các giao dịch bằng hệ thống điện tử, bạn nên xem xét cẩn thận các quy tắc và quy định của các sàn giao dịch hoặc nền tảng cung cấp hệ thống và / hoặc liệt kê các công cụ bạn định giao dịch. Giao dịch trực tuyến có rủi ro cố hữu do phản ứng của hệ thống và thời gian truy cập có thể thay đổi do điều kiện thị trường, hiệu suất hệ thống và các yếu tố khác. Bạn nên hiểu những điều này và những rủi ro bổ sung trước khi giao dịch, vì bạn đang giả định tất cả những rủi ro khi sử dụng các hệ thống này.

 

 1. Tuân thủ nghĩa vụ thuế

Người dùng của Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định những gì, nếu có, thuế áp dụng cho các giao dịch tiền điện tử của họ. Chủ sở hữu hoặc những người đóng góp cho Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" KHÔNG chịu trách nhiệm xác định các loại thuế áp dụng cho bất kỳ và tất cả các giao dịch tiền điện tử. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đánh giá, gửi và báo cáo mọi giao dịch mua, bán, lãi, lỗ, cổ tức, phân phối, airdrop, v.v. mà bạn có thể gặp phải khi tương tác với Axion “Hệ sinh thái hợp đồng thông minh”.

 

 1. Không có bảo đảm

Mô hình Axion trang web và Axion "Hệ sinh thái Hợp đồng Thông minh" được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ nội dung, dữ liệu, tài liệu và / hoặc dịch vụ nào được cung cấp.

 

 1. Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi luật pháp yêu cầu khác, trong mọi trường hợp, chủ sở hữu hoặc những người đóng góp cho Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất sử dụng, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Axion "Hệ sinh thái Hợp đồng Thông minh." Không có cách nào là chủ sở hữu hoặc những người đóng góp cho Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh" chịu trách nhiệm về các hành động, quyết định hoặc hành vi khác do bạn thực hiện hoặc không thực hiện dựa trên Axion "Hệ sinh thái hợp đồng thông minh"

 

 1. Sự phân xử

Người dùng của Axion "Hệ sinh thái Hợp đồng Thông minh" đồng ý phân xử bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Axion "Hệ sinh thái Hợp đồng Thông minh" hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm này, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến bản quyền, biểu tượng, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật thương mại hoặc bằng sáng chế.

 

 1. Ngày sửa đổi

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này đã được sửa đổi vào ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX.

 

 

Chính sách bảo mật cho Axion

Mô hình Axion trang web, có thể truy cập từ https://axion.network or http://www.axion.network hoặc bất kỳ tên miền phụ nào, chẳng hạn như https://nft.axion.com hoặc là Axion Cổng thông tin cố định, có thể truy cập tại https://stake.axion.network, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách Bảo mật này chứa các loại thông tin được thu thập và ghi lại bởi Axion.network và cách chúng tôi sử dụng nó.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các liên kết liên hệ ở chân trang của trang web này.

phân tích

Axion sử dụng mã Google Analytics, ngoài dữ liệu do dịch vụ lưu trữ web Amazon cung cấp cho chúng tôi, để phân tích dữ liệu và thông tin lưu lượng truy cập đến trang web của chúng tôi. Nhiều công ty lưu trữ làm điều này và là một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được phân tích thu thập bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của chính mình, cũng như bạn chịu trách nhiệm bảo vệ khoản đầu tư của mình trên blockchain. Nếu bạn muốn ẩn danh, bạn có thể sử dụng các trình duyệt như Tor hoặc Brave không tiết lộ thông tin phân tích cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Cookie, Web Beacons và Pixels

Giống như bất kỳ trang web khác, axion.network sử dụng 'cookie'. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác, chẳng hạn như Axion Accelerator ghi nhớ liệu người dùng có muốn hiển thị hoạt ảnh nền hay không. Đối tác quảng cáo của chúng tôi Semetrix sử dụng "Điểm ảnh" có thể theo dõi hành vi không nhận dạng dựa trên những người dùng nhấp vào Axion Quảng cáo. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn những quảng cáo nào hiệu quả nhất và có liên quan đến người dùng của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật

Máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons được sử dụng trong các quảng cáo và liên kết tương ứng xuất hiện trên Axion.network, được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng Axion.network không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Bên thứ ba Chính sách bảo mật

AxionChính sách Bảo mật của .network không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó có thể bao gồm các thực hành và hướng dẫn của họ về cách chọn không tham gia các tùy chọn nhất định. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các Chính sách quyền riêng tư này và các liên kết của chúng tại đây: https: //axion.network / quyền riêng tư

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thấy thông tin này tại các trang web tương ứng của trình duyệt. 

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là bổ sung sự bảo vệ cho trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

Axion.network không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý kịp thời xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến Chỉ

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong Axion.mạng. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Sự đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, Axion Cổng thông tin cố định hoặc bất kỳ Axion “Hệ sinh thái hợp đồng thông minh” có sẵn trên blockchain, theo đây bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý với Điều khoản và điều kiện của nó.

 Bài viết liên quan